دوشنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » امام علی عیله السلام و علم ریاضی قسمت دوم

امام علی عیله السلام و علم ریاضی قسمت دوم

98

شخصى یهودی به نزد امام على (ع ) آمد و گمان می کرد که امام پیش خود فکر میکنه که خیلی باهوش هست و من ازش سوالی را می پرسم که او قادر به جواب دادنش نباشه تا این فرصت پیدا کنم که او را نزد اعراب خجل کنم.

او از امام علی پرسید که عددی را به من بگو که اگر ما آن عدد را به هر عددی از ۱ تا ۱۰ تقسیم کنیم عددی که بدست می اید همیشه عددی کامل باشد نه عددی کسری.

امام على (ع ) بى درنگ به او فرمود:
«اضرب ایّام اسبوعک فى ایّام سنتک »
(روزهاى هفته تان را بر روزهاى یک سالتان خودت ضرب کن )

شخص یهودی از این جواب متحیر شد ولی چون مشرک بود هنوز به امام علی ایمان نداشت.
او جواب امام علی را که به او داده بود محاسبه کرد:

تعداد روزهای یک سال(سال یهودی) = ۳۶۰
تعداد روزها یک هفته = ۷
۲۵۲۰ = ۷*۳۶۰

حال
۲۵۲۰=۲۵۲۰/۱
۱۲۶۰=۲۵۲۰/۲
۸۴۰=۲۵۲۰/۳
۶۳۰=۲۵۲۰/۴
۵۰۴=۲۵۲۰/۵
۴۲۰=۲۵۲۰/۶
۳۶۰=۲۵۲۰/۷
۳۱۵=۲۵۲۰/۸
۲۸۰=۲۵۲۰/۹
۲۵۲=۲۵۲۰/۱۰


از ما حمایت کنید!