دوشنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » امام علی عیله السلام و علم ریاضی قسمت ششم

امام علی عیله السلام و علم ریاضی قسمت ششم

imam-ali

یکی از انها ۵ نان داشت و دیگری ۳ نان
مسافر سومی از راه رسید و از دو مسافر دیگر تقاضای نمود که او را در غذای خودشان شریک کنند
مسافر سومی نان های مسافر اولی و دومی را به سه قسمت تقسیم نمود و هر کدام از مسافرها به اندازه یکسان از نانها خوردند
بعد از صرف غذا مسافر سومی به دو مسافر اولی و دومی ۸ درهم داد و رفت
مسافر اولی که ۵ قرص نان داشت به مسافر دومی گفت که سهم من ۵ درهم می شود و سهم تو ۳ درهم این یه تقسیم عادلانه است
مسافر دومی این تقسیم بندی را رد کرد و اصرار کرد که ۸ درهم به طور مساوی بینشان تقسیم شود
این نزاع به نزد امام علی برای داوری برده شد
امام علی از مسافر دومی درخواست کرد که ۳ درهم را بپذیرد و به او گفت رفیق تو بسیار منصف تر از عمل کرده است
مسافر دومی این را رد کرد و گفت که او فقط ۴ درهم قبول میکند
در این زمان امام علی به مسافر دومی پاسخ داد که سهم تو فقط ۱ درهم می شود چون که شماها بین خود ۸ نان داشته اید و هر نان به ۳ قسمت تقسیم شده است بنابراین شماها
۲۴ قسمت مساوی نان داشته اید
۳ نانی که تو داشتی به ۹ قسمت تقسیم شده و تو ۸ قسمت ان را خورده ای و ۱ قسمت از نانها به مسافر سومی داده ای
ولی رفیق تو ۵ نان را داشته و نانهایش به ۳ قسمت تقسیم شده و به ۱۵ قسمت تبدیل شده
او (مسافر اولی) ۸ قسمت از نانها را خورده و ۷ قسمت ان را به مهمان(مسافر سومی)داده
به این ترتیب مهمان از نانهای تو ۱ قسمت را سهیم شده و ۷ قسمت از نانهای رفیق تو
بنابراین تو باید ۱ درهم را بگیری و رفیق تو ۷ درهم را دریافت کند


از ما حمایت کنید!