چهارشنبه , ۱ آذر ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » امام علی عیله السلام و علم ریاضی قسمت هفتم

امام علی عیله السلام و علم ریاضی قسمت هفتم

ghadir_by_proama

حضرت محمد صل الله علیه و آله درباره ی علم امام علی علیه السلام چنین فرموده اند:
«پس از من، داناترین امتم علی بن ابی طالب است.»۱
« علی داناترین مردمان به خداست.»۲
« من شهر علم ام و علی دروازه ی (ورود به) آن است.»۳
و…

خلیفه دوم سنی ها درباره ی علم و بزرگی امام علی علیه السلام اینطور گفته:
اگر علی نبود، حتما عمر هلاک شده بود.۴
تو (یا علی) در فتوا دادن، از همه ی این ها بهتری.۵
خداوند مرا در مشکلی که تو نباشی و در شهری که تو در آن حضور نداری، باقی نگذارد!۶

یکی دیگر از دشمنان سر سخت و مشهور امیرالمومنان علیه السلام معاویه بود. نقل است که روزی مردی نزد معاویه آمد و از او مساله ای پرسید.
وی – که توان پاسخ گویی نداشت- گفت: از علی (علیه السلام) بپرس.
مرد (از روی چاپلوسی) گفت: ای پیشوای مومنان! جواب تو را بیشتر از جواب علی دوست دارم!
معاویه بدو پرخاش کرد: چه بد گفتی! از مردی کراهت ورزیدی که رسول خدا او را با علم بار آورد و درباره اش فرمود:«تو از من به منزله ی هارون از موسایی؛ الا این که بعد از من پیغمبری نخواهد بود.»
(سپس معاویه برای توجیه کار خود در ارجاع به مولا علیه السلام اضافه کرد: ) هر گاه کار بر عمر سخت می شد، از او کمک می گرفت.۷

۱- فرائدالسمطین۹۷:۱؛ کنزالعمال۶۱۴:۱۱
۲- کنزالعمال۶۱۴:۱۱
۳- المستدرک علی صحیحین ۳۳۹:۳،ح۴۶۹۵ و ح ۴۶۹۶؛ تاریخ بغداد ۲۳۴:۴
۴- الاستیعاب۳۹:۳؛ السنن الکبری ۴۴۲:۷؛الریاض النضره۱۶۱:۳ و …
۵- الطبقات الکبری۱۰۲:۲
۶- کنز العمال ۱۷۹:۳
۷- الریاض النضره۱۶۲:۳


از ما حمایت کنید!