دوشنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » سخن حکیمانه از دوست

سخن حکیمانه از دوست

Doost

دوچیزراهیچ وقت فراموش نکن:
یکی خدا را و دیگری مرگ را
دوچیز را همیشه فراموش کن:
اول به کسی خوبی کردی و دوم کسی به تو بدی کرد.
درمجلس وارد شدی زبان نگه دار
درسفره وارد شدی شکم نگه دار
درخانه واردشدی چشم نگه دار
درنماز ایستادی دل نگه دار
دنیا دو روز است، یک روز با توست ویک روز برعلیه تو.
روزی که باتوست مغرور مباش،
روزی که علیه توست صبور باش که هردوپایان پذیرد.
به چشمانت بیاموز  که هرکس ارزش دیدن ندارد.

یک نظر

  1. قشنگ بود
    با اجازه کپی میکنمش تو پروفایلم


از ما حمایت کنید!