یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » اشکبار ترین سرشماری نفوس و مسکن !!!!!!

اشکبار ترین سرشماری نفوس و مسکن !!!!!!

10

به گزارش گروه جهاد و مقاومت مشرق ، به مناسبت آغز سرشماری نفوس در کشور ، این چند خط به یاد اصلی ترین نفوس این سرزمین نگاشته شده:


سلام مادر، از سازمان آمار نفوس و مسکن مزاحم می شم، شما چند نفرید؟

مادر، سرش را پایین می اندازد و سکوت می کند.

مادر:میشه خونه ما بمونه برای فردا؟

چرا مادر؟

آخه شاید از پسرم خبری برسه…


از ما حمایت کنید!