یکشنبه , ۲۸ آبان ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » حدیث معراج

حدیث معراج

حدیث معراج

شیخ صدوق به سند معتبر از حضزت عبد العظیم حسنی روایت کرده است از امام محمد تقی جواد الائمه (ع) از آباء گرامش ازحضرت علی (علیه السلام) که فرمودند:

110-2-110

روزی من و فاطمه به خدمت رسول اکرم (صلی الله علیه و اله ) رفتیم و آن حضرت بسیار می گریست. عرض کردم: پدر و مادرم به فدایت باد یا رسول الله، چه چیزی سبب گریه شما شده است؟ حضرت فرمودند: یا علی، شبی که مرا به آسمان بردند (معراج) زنانی از امت خود  را  در  عذاب  شدید دیدم و گریه من بر ایشان است.


۱- زنی را دیدم که بر موی سر آویخته بود  و مغز سرش می جوشید  و آن زنی است که موی خود را از  نامحرم نمی پوشاند.

۲- زنی را دیدم که به زبان آویخته بود  و حمیم ( آب جوش جهنم ) در حلقش می ریختند و آن زنی است که با  زبان شوهر خود را  آزار می داد.

۳- زنی را دیدم که گوشت  بدن خود را می خورد  و آتش در زیرش شعله می کشید  و آن زنی است که خود را برای  نامحرم زینت می کرد.

۴- زنی را دیدم که پاهایش را به دست هایش بسته بودند  و  مارها  و عقرب ها  را بر او مسلط کرده بودند  و آن زنی است که خود  و لباس هایش را پاک نمی کرد ( غسل حیض و جنابت )  و بدنش را از نجاست  پاک نمی کرد  و نماز را سبک  می شمرد.

۵- زنی را دیدم که کور و کر و لال بود  و در تابوت آتش ، مغز سرش از بینی او بیرون می آمد و  بدنش از مرض خوره و پیسی پاره پاره می شد  و آن زنی است که از راه  زنا فرزند  دار  شده  وبه گردن شوهر  خود می انداخت .

۶- زنی را دیدم که تنوری از آتش به پاهایش آویزان بود  و آن زنی است که بدون اجازه شوهر از خانه بیرون می رفت.

۷- زنی را دیدم که گوشت بدن او را از جلو و پشت با قیچی آتشین می بریدند  و آن زنی است که خود را به نامحرمان نشان می داد که به او تمایل و رقبت پیدا کنند.

۸- زنی را دیدم که صورت و دست هایش را می سوزانند  و روده های خود را می خورد  و آن زنی است که مرد  و زن را به حرام به یکدیگر می رسانید.

۹- زنی را دیدم که به صورت سگ بود و آتش از پشتش داخل می شد و از دهانش بیرون می آمد  و آن زنی است که آوازه خوان و حسود  است.


پس آن حضرت فرمود: وای بر زنی که شوهر خود را به خشم آورد و خوشا به حال زنی که شوهر خود را راضی دارد.


از ما حمایت کنید!