شنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » از گناه خسته ام

از گناه خسته ام

گناه

imam-zaman-ajروزی هزار بار دلت را شکسته ام * بیخود به انتظار آمدنت نشسته ام
هر روز این تویی که دعا میکنی برای من * و من هر روز گناه کار تر از گذشته ام
تو غصه میخوری و گریه میکنی و غمگینی * دلیل آن هم منم که آب از سر گذشته ام
چشمان تو کم سو شده از بس گریستی * من عین خیالم نیست ، چه راحت نشسته ام !
هر جمعه قول میدهم آدم شوم ولی * هم عهد خویش هم دلت را شکسته ام
امروز جمعه نیست ولی قول میدهم * با بغض های گلویم و دل شکسته ام
میخواهم از نو ، نوکر خوب شما شوم * آقا نجاتم بده ، از گناه خسته ام


از ما حمایت کنید!