دوشنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خانه » بازی » آموزش و معرفی بازی » اسکریپت کانتر استریک اسپری سمت پایین و اتوماتیک

اسکریپت کانتر استریک اسپری سمت پایین و اتوماتیک

counter strike_spray

معرفی اسکریپت کانتر استریک اسپری به سمت پایین و اتوماتیک

در صورتی که با اسکریپت کانتر استریک آشنایی ندارید مطلب “ اسکریپت کانتر استریک ” را مطالعه کنید.

شاید وقتی کلمه اسپری رو ببینید فکر کنید منظور همان کشیدن شکل روی در و دیواره، ولی به هیچ وجه اینطور نیست! به زبان خیلی ساده بخوام بگم اسپری همون جوش دادنه، البته به صورت هدفمند.

کد اسکریپت کانتر استریک اسپری به سمت پایین و اتوماتیک:

//; alias [rand].sketchee “-left; +right; wait; wait; wait; -right”
//; alias [rand].sketchy “-right; +left”
//; alias +[rand].sketched “[rand].sketchy; wait; wait; wait; wait; wait; [rand].sketchee”
//; alias -[rand].sketched “-attack; -right; -left”
//; alias +[rand].niggashots “+attack; wait; wait; +lookdown; +[rand].sketched”
//; alias -[rand].niggashots “-[rand].sketched; -lookdown”
//; bind mouse4 “+[rand].niggashots”
//; cl_pitchspeed “4.7”
//; cl_yawspeed “18.8”


از ما حمایت کنید!