دوشنبه , ۲۹ آبان ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » سوال و جواب اعرابی از رسول اکرم

سوال و جواب اعرابی از رسول اکرم

سوال و جواب اعرابی از رسول اکرم صلی الله علیه و آله(بحار الانوار)

hazrate-Mohammad

عرض کرد می خواهم داناترین مردم باشم

حضرت فرمود  از خدا بترس

عرض کرد می خواهم از خاصان درگاه خدا باشم

حضرت فرمود   شب و روز قرآن بخوان

عرض کرد می خواهم همیشه دل من روشن باشد

حضرت فرمود  که مرگ را فراموش مکن

عرض کرد می خواهم همیشه در رحمت حق باشم

حضرت فرمود  با خلق خدا نیکی کن

عرض کرد می خواهم از دشمن به من آفتی نرسد

حضرت فرمود  همیشه توکل به خدا کن

عرض کرد می خواهم در چشم مردم خوار نباشم

حضرت فرمود  پرهیزکار باش

عرض کرد می خواهم عمر من طولانی باشد

حضرت فرمود  صله رحم کن

عرض کرد می خواهم روزی من وسیع گردد

حضرت فرمود  همیشه با وضو باش

عرض کرد می خواهم به آتش دوزخ نسوزم

حضرت فرمود  چشم و زبان خود را ببند

عرض کرد می خواهم بدانم گناه به چه چیزی ریخته می شود

حضرت فرمود  تضرع و توبه به حال بیچارگی

عرض کرد می خواهم سنگین ترین مردم باشد

حضرت فرمود  از کسی چیزی مخواه

عرض کرد می خواهم پرده عصمتم دریده نشود

حضرت فرمود  پرده عصمت کسی را مدر

عرض کرد می خواهم که گورم تنگ نباشد

حضرت فرمود  مداومت کن به قرائت سوره تبارک

عرض کرد می خواهم مال من بسیار شود

حضرت فرمود   مداومت کن به قرائت سوره واقعه هر شب

عرض کرد می خواهم فردای قیامت ایمن باشم

حضرت فرمود  میان شام و خفتن به ذکر خدا مشغول باش

عرض کرد می خواهم خدای تعالی را در نماز حضور یابم

حضرت فرمود دروقت ساختن وضو بسیار دقت کن

عرض کرد می خواهم از خاصان باشم

حضرت فرمود  در کارها راستی و درستی پیشه کن

عرض کرد می خواهم برای من عذاب قبر نباشد

حضرت فرمود  جامه ی خود را پاک نگه دار

عرض کردمی خواهم درنامه عمل من گناه نباشد همیشه خیر و خوبی باشد

حضرت فرمودبا پدرومادر نیک کن


از ما حمایت کنید!