شنبه , ۲۷ آبان ۱۳۹۶
خانه » زاویه ای دیگر » پاره ای از گناهان زبان

پاره ای از گناهان زبان

آشنایی با پاره ای از گناهان زبان

Gonah

دروغ گفتن
غیبت کردن
تهمت زدن
فحش ونا سزا گفتن
طعنه زدن
مسخره کردن
زخم زبان زدن
سخن چینی کردن
عیبجویی از دیگران
شایعه پراکنی
آبرو ریزی
نا امید کردن
دل شکستن
به نام بد صدا کردن
شوخی با نامحرم
تقلید صدای کسی برای مسخره کردن
تملق و چاپلوسی
سرزنش بی جا
ریا در گفتار
کبر در گفتار
امر به منکر
نهی از معروف
فاش کردن اسرار مردم
بدعت در دین
تحریف مسائل دینی
حکم ناحق
شهادت ناحق
قسم دروغ
وعده دروغ
رنجاندن مومن
خبری را ندانسته گفتن
اظهار حسد و بخل
با مکر و حیله سخن گفتن
فریاد زدن بی جا
بد خلقی
بد زبانی در معاشرت بامردم
مزاح زیاد
تصدیق کفر و شرک
لعنت کردن مردم
خشونت در گفتار
منحرف کردن افکار


از ما حمایت کنید!